Naučné stezky

Jiřetín pod Jedlovou

Naučná stezka údolí Milířky

Jiřetín pod Jedlovou

Poučný pěší výlet po místech těžby železných rud.