Chráněná území

Národní park České Švýcarsko

Krásná Lípa

Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v roce 2000, jako v pořadí čtvrtý Národní park v ČR.

Národní přírodní památka Zlatý vrch

Česká Kamenice

Čedičová kupa vysoká 657 m leží východně od Lísky, nedaleko od České Kamenice.

Přírodní rezervace Marschnerova louka

Chřibská

Přírodní rezervace Marschnerova louka leží asi kilometr severně od Dolní Chřibské pod samotou Liščí Bělidlo.

Přírodní rezervace Vápenka

Krásná Lípa

Přírodní rezervace Vápenka nacházející se na jihozápadním svahu Vápenného vrchu 548 m u Doubice nedaleko Krásné Lípy, byla zřízena k ochraně zajímavých biotopů na ojedinělém základě pěti různých horninových typů.

Přírodní rezervace Světlík

Horní Podluží

Světlík je zaniklá osada ležící asi 1,5 km severně od Horního Podluží, jehož je dnes součástí. U osady je velký stejnojmenný rybník, který dříve sloužil k rekreaci a dnes je chráněným hnízdištěm vodního ptactva.

Přírodní rezervace Studený vrch

Česká Kamenice

Přírodní rezervace Studený vrch byla zřízena k ochraně původních lesních porostů, charakteristických pro Lužické hory.

Přírodní rezervace Babylon

Jetřichovice

Přírodní rezervace Babylon se nachází v srdci Jetřichovických stěn.

Přírodní památka Louka u Brodských

Chřibská

Přírodní památka byla zřízena k ochraně jedinečné mokré louky v prosinci roku 1997. Na jaře zde množství rozkvetlých orchidejí vytváří dojem fialového koberce.

Přírodní památka Pekelský důl

Česká Kamenice

Rezervace Pekelský důl leží na území CHKO Labské pískovce, byla vyhlášena kvůli ochraně pozoruhodné vlhké louky.

Přírodní památka Líska

Česká Kamenice

Přírodní památka Líska se nachází na severovýchodních svazích Černého vrchu - 638 m, severně od obce Líska a asi 4 km severovýchodně od České Kamenice.

Přírodní památka Naleziště šafránu

Kytlice

Naleziště šafránu se nachází na jižním okraji obce Kytlice, pod Malým Bukem při silnici do Polevska. V roce 1975 bylo toto místo vyhlášeno přírodní památkou.